Privacyverklaring

Je privacy is voor De Reggehof van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij De Reggehof allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van De Reggehof.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst krijgen wij de volgende informatie over jou:

 • Je naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

De wet noemt dit "persoonsgegevens" en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Je account

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. We bewaren deze informatie zo lang als je account bestaat. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank.

We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen, en daarna totdat de garantie is verstreken. Sommige informatie bewaren wij langer, omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van je aankoop en je factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Je kunt dit per mail of post aan ons kenbaar maken. Via Social Media kun je ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Contactformulier, Nieuwsbrieven en Servicemails

Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief of onze actiemails. Hierin lees je nieuwtjes, inspiratie, tips en informatie over onze producten en diensten. Deze aanmeldingen kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvang je van ons servicemails. Dit betekent dat je een paar dagen voor je bezoek informatie over je geboekte voorstelling ontvangt. Deze e-mails sturen wij jou vanuit dienstverlening.

Advertenties

Onze dienst vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Zij zorgen er voor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Dit is nodig om jou te kunnen leveren wat je hebt gekocht. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. In ons register gegevensverwerking 2018 kan je lezen hoe wij je privacy beschermen, deze is op te vragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is onze directeur en bereikbaar per e-mail via directie@reggehof.nl en per telefoon 0547 284888 voor al je vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Na zeven jaar inactiviteit worden je gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Je hebt de volgende rechten:

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken  van je persoonsgegevens.
 • Je gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat het niet meer herleidbaar is tot jou als persoon.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoons gegevens zoals het volgen van je bezoek op onze website (tracking) en het gebruiken van je aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

De Reggehof
De Höfte 5
7471 DK Goor 

TELEFONISCH BEREIKBAAR:

Op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur via 0547 -284888

 

Openingstijden kassa:

Op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur en één uur voor aanvang van een voorstelling.

Contact | De Reggehof

© De Reggehof 2024 | Website by Itix