Over ons

Stichting ’t VEC De Reggehof heeft sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een rijke historie opgebouwd in Twente en stelt zich ten doel om tot in de verre toekomst de inwoners van de Hof van Twente van een culturele ontmoetingsplek te voorzien. 

Historie 

De Reggehof is geopend in 1994 en ontstaan vanuit een culturele werkgroep die in Goor actief was onder de naam ‘Goor in de bocht’. Deze groep organiseerde in de voormalige ‘Malberg’ (school) vooral activiteiten voor kinderen en jongeren. Dat deden ze heel succesvol. Het gebouw was in dermate slechte staat dat ze al snel een andere/grotere ruimte nodig hadden. Verenigingen en instellingen, zoals het Nivon, de Anbo, de Muziekschool Goor en diverse andere groeperingen in Goor, kampten met hetzelfde probleem. Vanaf begin jaren ’80 heeft ‘Goor in de bocht’ bij de gemeente om een groter pand gevraagd waarin alle verenigingen en instellingen bij elkaar konden worden gebracht teneinde hun activiteiten te kunnen organiseren. Na een lange voorbereiding en het nodige overleg werd in 1992 tot de bouw besloten. Theater, Verenigings- en Evenementen Centrum De Reggehof (’t VEC) is een privaatrechtelijke stichting met een bestuur. 

Het aanbod van  De Reggehof is breed. De belangrijkste kernactiviteiten van De Reggehof bestaan onder meer uit beheer gebouwen en verhuur ruimten aan verenigingen en instellingen, professioneel theater, Filmhuis Alleman, cursussen, basisonderwijs en incidentele activiteiten en evenementen.


 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting ‘t Vereniging en Evenementen Centrum De Reggehof (“De Reggehof”) is in 1994 opgericht en niet meer weg te denken als voorziening voor alle inwoners van de Hof van Twente.

Missie

De Reggehof/Home of Talents zijn hét centrum voor kunst & cultuur binnen de gemeente en maakt op inspirerende en ondernemende wijze kunst & cultuur toegankelijk voor iedereen. De Reggehof/Home of Talents leveren een blijvende belangrijke bijdrage aan een rijke en veelzijdig cultureel- en educatief klimaat in de gemeente. Vanuit de  overtuiging dat kunst & cultuur het leven verrijkt en bijdraagt aan een vitale en waardevolle samenleving.

Visie

Als De Reggehof en Home of Talents willen we output blijven leveren die in overeenstemming is met het feit dat we een basisvoorziening zijn. Indicatoren hiervoor zijn:

 • De Reggehof en Home of Talents zijn de inspirator voor kunst en cultuur in de gemeente Hof van Twente. Het biedt een professionele podia, kunsteducatie, faciliteert en inspireert de amateurkunstverenigingen;

 • Maximaal samenvoegen van de organisaties, zonder de (juridische) identiteit te verliezen;

 • Aanbieden van kwalitatief goed muziekonderwijs en toegankelijk voor iedereen; muziekles aanbieden aan kinderen voor 5 jaar;

 • Huis van de verenigingen zijn;

 • Instandhouding podiumfunctie;

 • Medewerkers en vrijwilligers uitdagend werk bieden in een inspirerende en slagvaardige organisatie.
   

Doelstellingen

Meer kunst, cultuur en welzijn dat duurzaam ondersteunt wordt door verantwoord commercieel handelen.

 • Eigen Producties (waarbij een gezond businessmodel uitgangspunt is)
 • Samenwerking met theaters uit de regio als Het Wilminktheater en Hof 88, om deze transitie in samenspel gestalte te geven. (Twentse Cultuur)
 • Commercieel beleid ontwikkelen en uitvoeren binnen de culturele kaders, die de basis leggen voor het aantrekken van betere producties in De Reggehof
 • Innovatie in aanbod en uitvoering (Digitale Oplossingen breed in de instelling)
 • Nieuwe doelgroepen bedienen en aan het centrum weten te verbinden.
 • Hogere opbrengst horeca als gevolg belevingscultuur te introduceren (van koud naar warm)
 • Betere markt productcombinaties aanbieden die leiden tot hogere commerciëlere huuropbrengsten.
 • Participatie verhogende maatregelen in uitvoering vrijwilligerscorps, ouderenzorg, statushouders, begeleiding naar betaalde arbeid, activiteiten dagbesteding.
 • Veilig en verantwoord ondernemen en beheersen van de organisaties.


Bestuur

Directeur-Bestuurder; Pascal de Smit 


De huidige Raad van Toezicht is al volgt samengesteld:

Ank Bijleveld-Schouten (Voorzitter) 

Bert Jongsma

Jan Put

Githa van Vilsteren-Billet

Rogier LentelinkBestuursverslag

Onze bestuursverslag vindt u via de volgende link: bestuurverslag 2023.

www.reggehof.nl

IBAN: NL31RABO 0322160650
BTW nummer: 8008.43.964.B.01
KvK nummer: 41030938

De Reggehof
De Höfte 5
7471 DK Goor 

TELEFONISCH BEREIKBAAR:

Op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur via 0547 -284888

 

Openingstijden kassa:

Op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur en één uur voor aanvang van een voorstelling.

Contact | De Reggehof

© De Reggehof 2024 | Website by Itix