Uw bestellijst: voorstelling(en)toon
zoek

Partners

Dat kunst en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan niemand ontkennen, ook wij niet. De Reggehof is er voor de bewoners van de Gemeente Hof van Twente, zowel voor de consument als voor het bedrijfsleven. Dat bewijzen de ± 100.000 bezoeken die er jaarlijks plaatsvinden. Maar wij hebben hen ook nodig.

Dankzij partners kan De Reggehof de culturele leefbaarheid een extra impuls geven en het partnergeld komt dan ook rechtstreeks de kunst ten goede. Bedrijven met hart voor cultuur kunnen zich aan ons verbinden en wij zetten daar een aanlokkelijke tegenprestatie tegenover. De Reggehof wordt op het gebied van partnerschap bijgestaan door Stichting Hoor (Hof vanTwente Ondernemers Ondersteunen De Reggehof) die de partneropbrengsten voor De Reggehof beheert.

Als u De Reggehof financieel wilt ondersteunen en zich wilt voegen bij het gezelschap dat zich partner van De Reggehof kan noemen, neemt u dan gerust contact met ons op, zodat wij u kunnen vertellen over de partnermogelijkheden.  

De Reggehof
De Höfte 5
7471 DK Goor

Telefoon: 0547 28 48 88
E-mail: info@reggehof.nl

Theaterkassa: 0547 28 48 80
maandag t/m vrijdag:
09.00 - 16.00 uur

en een uur voor aanvang
van een voorstelling