Uw bestellijst: voorstelling(en)toon
zoek

Disclaimer

De Reggehof heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en spant zich er voor in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Alle gegevens over voorstellingen, data, aanvangstijden, prijzen en rolverdelingen op deze website zijn  onder voorbehoud.Beweringen en meningen, geuit in artikelen en recensies op de website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van De Reggehof.

De Reggehof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie of gevolgen van veranderingen. Als u informatie op onze website leest waarvan u denkt of weet dat het de verkeerde informatie is, willen wij u vragen ons daarvan op de hoogte te stellen. 

 

 

De Reggehof
De Höfte 5
7471 DK Goor

Telefoon: 0547 28 48 88
E-mail: info@reggehof.nl

Theaterkassa: 0547 28 48 80
maandag t/m vrijdag:
09.00 - 16.00 uur

en een uur voor aanvang
van een voorstelling