Uw bestellijst: voorstelling(en)toon
zoek

Voorwaarden cursussen

Kinderen t/m 17 jaar dienen aangemeld te worden door één van de ouders/verzorgers.
Aanmelding voor een cursus is mogelijk tot 1 week vóór aanvang van de cursus.
Voor kindercursussen is de minimale deelname 8 personen.
Voor volwassencursussen is de minimale deelname 6 personen.
Wanneer er méér aanmeldingen zijn dan cursusplaatsen, wordt een reservelijst opgesteld.
 
Aanmelding voor een cursus is pas definitief wanneer het cursusgeld door het Creatief Centrum / De Reggehof is ontvangen.
 
Het cursusgeld kan overgemaakt worden naar:
 
·           Bankrek./IBAN     NL31RABO032.21.60.650
·           T.n.v.    De Reggehof
·           O.v.v.    de naam van de cursist, naam van de cursus en bloknr. of startdatum van de
                cursus 
 
Aanmelding en plaatsing voor de cursus geschiedt naar datum van ontvangst van het cursusgeld.
 
Bij minder dan het gestelde aantal aanmeldingen kan een cursus door de organisatie worden geannuleerd.
Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval aan u gerestitueerd.
Restitutie van (een deel van) het cursusgeld vindt tevens plaats wanneer de docent wegens overmacht geen les kan geven.
Na de eerste les vindt geen restitutie meer plaats, behalve wanneer de cursus door de begeleider of organisatie wegens overmacht wordt geannuleerd.
 
Annulering van de cursus kan tot een week voor aanvang van de cursus per e-mail worden gemeld via  De Reggehof: administratie@reggehof.nl
 
U ontvangt altijd een bericht van ons over het al dan niet doorgaan van de cursus, ongeveer 1 week voor aanvang.
 
Voor cursussen die gericht zijn op groepsvorming en gezamenlijke presentatie (zoals de kindercursussen Toneel en Musical), is het wenselijk dat na de eerste les de samenstelling van de groep niet meer wijzigt. 
 
Bij niet (tijdig) betalen van het verschuldigde bedrag behoudt de leiding zich het recht voor de cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen.
Ziekte en/of afwezigheid van een cursist dient tijdig aan de docent doorgegeven te worden.
Bij ziekte van een docent of door een andere oorzaak binnen het Creatief Centrum wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.
Bij onbehoorlijk en storend gedrag kan de cursist de toegang tot de les worden ontzegd.
Bij het plannen van de cursussen wordt rekening gehouden met de basisschoolvakanties betreffende de regio Noord. Er is wel enig verschil in vakantieperiodes bij de scholen in de Hof van Twente. We proberen daar rekening mee te houden, als dat planningstechnisch tot de mogelijkheden behoort.
 
Het Creatief Centrum is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen en bijeenkomsten.
 
Ondanks de zorgvuldige invoer van gegevens, kan De Reggehof niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de weergave van gegevens in de media en de website.
De cursusprijzen op de website prevaleren op wat eerder in de media gecommuniceerd kan zijn geweest.
 
De directie beslist altijd in geval van bijzonderheden, uitzonderingen en onduidelijkheden.
De Reggehof
De Höfte 5
7471 DK Goor

Telefoon: 0547 28 48 88
E-mail: info@reggehof.nl

Theaterkassa: 0547 28 48 80
maandag t/m vrijdag:
09.00 - 16.00 uur

en een uur voor aanvang
van een voorstelling